Velkommen
 
 

Kulturlauget

 • Kulturlauget er for alle gildebrødre med ægtefæller, der ønsker at deltage i et hyggeligt og spændende fællesskab på tværs af gilderne.
 • Vi har 10 aktiviteter hvert år, hvor vi forsøger at være så alsidige som muligt.
 
 • Kulturlauget blev oprettet i 1963 som Litteraturlaug, men navneskiftet er en naturlig følge af den ændring arrangementerne har taget.
 • Vi har laugsting hvert år i april hvor det kommende års aktiviteter diskuteres.
 • Kontingentet er pt. 100 kr. pr. år og vi er 48 medlemmer.

Se Kulturlaugets kalender og referater her

 

Kontakt Kulturlauget

 

Sangerlauget

 
 • Dette laug er et selvstændigt tværgildelaug under Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, det blev skabt på initiativ af piger fra 9. Sct Georgs Gilde, der var stiftende laugsting den 17. september 1970.
 • Sangerlauget er et laug med traditioner, siden starten har alle møder været indledt med sangen "Det er musik der skal til.....", en anden tradition er pyntningen af Gildeborgens juletræ.
 
 • Man mødes kl. 19.00, synger en times tid eller underholdes af en gæst, derefter drikkes der kaffe/the under megen snak.
  Vi har aftalt at forplejning ikke skal koste mere end 40 kr. pr. aften. (som regel en oste- eller pølsemad )
 • Herefter er der ØNSKEKONCERT, dvs. at laugets medlemmer kan få opfyldt et ønske om, at der synges en bestemt sang.

Tryk på musik skal der til  for at høre kendeingsmelodien

Tryk på kolonnesangen for at høre melodien

Se sangerkaugets kalender og referater her

 

Kontakt Sangerlauget