Velkommen
 

 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

" En gang spejder - Altid spejder"

FDF'ere er også meget velkomne.


Formålet med Sct. Georgs Gilderne er:

- at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelsen og
  gamle og nye kammerater kan vedligeholdes.

- at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og andre samfundsopgaver.
  I Sct. Georgs Gilderne optages personer som gildebrødre, der har nået den
  gældende myndighedsalder, er aktive spejdere, har været spejdere, eller
  viser interesse for spejder og gildebevægelsen, og vil gå ind for
  gildebevægelsens idégrundlag og formål.