Velkommen
 
 • Sct. Georgs Gilderne blev stiftet som en sammenslutning af tidligere spejdere med det formål 

 • - at skabe et samlingssted for tidligere spejdere 
  - at hjælpe unge mennesker i deres stræben efter at blive ansvarsbevidste   og nyttige borgere 
  - at virke for spejderbevægelsens og spejderidealernes udbredelse 

 • Det første Sct Georgs Gilde i Danmark blev stiftet i København i 1933.

 • Allerede 2 år efter fik Aalborg sit første gilde. Det blev indviet den 25. juni 1935 med en gildeledelse bestående af boghandler Stig Madsen, direktør C A Tarp og boghandler C J Samson. Aalborggildet blev modergilde for adskillige andre gilder både i og udenfor Aalborg.

 • Aalborg tæller i dag 10 gilder, hvoraf 3 er kvindegilder, 4 er mandsgilder og 3 er blandede gilder. Organisatorisk er de 10 gilder samlet i Aalborg stadsgilde. Der er i dag ca 350 medlemmer.

 • Sct Georgs Gilderne i Aalborg har gennem årene bidraget til forskellige hjælpearbejder. Midlerne til hjælpearbejdet kommer ind via arrangementer som fx Vesterhavsmarchen Blokhus - Løkken.

 • Sct Georgs Gilderne i Aalborg var også kimen til bloddonorkorpset i Aalborg. Det var nemlig 25 spejdere og gildebrødre, der startede korpset.

 • Aalborggilderne har siden 1956 haft til huse i Gildeborgen på Rafns Alle 1, 9000 Aalborg.
 

Du kan finde mere om gilderne i Aalborg under de historiske samlingere