Velkommen 09
Formål
Kontakt
Årets march
Tidligere march
Årets march 2017
Årets march 2017
Årets march 2016
Årets march 2015
Årets march
Årets march
2012
2011
2009
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
Sponsorer
 

VESTERHAVSMARCHEN 2010

Søndag den 11. juli løb årets Vesterhavsmarch af stabelen med et brag - efterfulgt af et par stykker til - fra Aalborg Kanonlaugs kanoner.

 

De mange frivillige hjælpere havde fra morgenstunden gang i deres »griller« og i fadølsanlæggene. Andre var travlt beskæftiget med at sælge startkort, smøre håndmadder - og atter andre med at gå til hånde, hvor det brændte på i trængslen.


 

BLOKHUS

Ved middagstid gik stadsgildemester Eva Lykke Madsen på scenen i Blokhus, 
og fortalte lidt om baggrunden for afholdelsen af Aalborg-gildernes
Vesterhavsmarch og formålet med at skaffe midler til gildernes
k
atastrofekasse, som uddeler beløb til humanitære formål i ind- og udland.

 

Derefter overrakte Eva Lykke Madsen  Tage Andersen, midlerne fra
katastrofekassen til årets
beløbsmodtagere.

 

    

 

Følgende fik doneret beløb fra overskudet af Vesterhavsmarchen 2009:

1.       Sind i Nørresundby v/ Tove Krogh                                                           5.000 kr.

2.       Foreningen Grønlandske Børn ( i Danmark) Helle Toftelund.          6.200 kr.

3.       Kloak/vandprojekt i Afrika. Anders Kondrup Risager                       5.000 kr.

4.       Haiti Jordskælv..                                                                                       10.000 kr.


 

        

 

 

Advokatens New Orleans Jazz-Band spillede og underholdt så det var en lyst i Blokhus

 

Billeder Helge Hoff 


 

Ketrup

De glade Musikanter fra Vodskov spillede i teltet i Kettrup.

Fra tilhørerne indkasserede de alle fortjent bifald.


 

 
 

Løkken

Marchen blev skudt igang af Aalborg Kanonlaug .. med et kæmpebrag !

Fisker Jens spillede og underholdt så det var en lyst i Løkken. 

 

                                  

 

Billeder Per Sander


 

 

Billeder indsendt af Kirsten & Jørgen Bombæk

 

 

 Så er vi endelig i Saltum og her er beviset. 
10 km gået med gæster fra Valby og Hvidovre 
Sluttelig har formanden Tage Andersen udtrykt en stor tak til de mange frivillige hjælpere, uden hvis hjælp det ikke vil være muligt at »køre« det store arrangement, ligesom formanden var glad for at kunne takke deltagerne i marchen, for den store tilslutning, som alle gjorde, at Vesterhavsmarchen igen blev en succes.